Hur bygger man sitt eget River table? Hantverkaren och konstnären Vincent Alexandersson har på sin hemsida (vincenthandcraft.com) en guide kring hur detta kan genomföras. Guiden börjar med en genomgång av att välja rätt slags epoxy resin. Detta är en kortare sammanfattning – för komplett information hänvisas till hemsidan.

Välja epoxy resin

För att nå ett gott resultat krävs att rätt slags epoxy resin väljs. Det är skillnad i både hantering och kvalité. De punkter som nämns i guiden är följande:

 • Härdar långsamt
  Det tar lång tid innan epoxy helt och hållet har stelnat och skapat den karaktäristiska hårda ytan.
 • Låg eller medelviskös
  Viskös är ett begrepp som påvisar hur vätskan motstår rörelser av, eller rörelser i, vätskan. Sker omrörning med en tesked i ett glas vatten kommer hela vätskan att påverkas. Men beroende på hur viskös vätskan är kommer motståndet vara olika starkt.
 • UV-resistent
  Solens UV-strålar kan snabbt bleka och på annat sätt påverka trämaterial. Det är något som tydligt kan ses på altaner som delvis skyddas med en matta eller likande. Träet påverkas i olika grad och skapar därmed nyansskillnader. Ett epoxy resin som är UV-resistent ger träet ett tydligare skydd mot solens strålar. Framförallt om produkterna används utomhus är detta viktigt.
 • Lösningsmedelsfri
  Att ett epoxy resin är lösningsmedelsfri innebär att det inte kommer att avge ångor när medlet härdar.
 • Glasklart och hårt resultat
  När materialet helt och hållet har härdat ska resultatet bli en glasklar yta som är mycket hård. Det blir därmed både ett tydligt skydd samt en mycket fin och glansig yta.

Vincent använder VHC gjutharts

I guiden anger konstnären/snickaren Vincent Alexandersson att han använder det egna epoxy risin – VHC gjutharts. Vilket resultat det ger framgår på bilder både på hemsidan, Facebook och Instagram. I blogginlägget att bygga eget River Table finns även länkar till den produkt som företaget säljer inom denna kategori.

OBS – Läs alltid säkerhetsanvisningarna som medföljer vid köp av epoxy risin. Detta för att på ett säkert sätt hantera och använda produkten samt för att nå bäst resultat. Disclaimer : Sammanfattningen ovan är enbart till för att ge en övergripande bild av val av produkt. Det kan saknas vitala arbetsmoment så texten ska inte ses som en guide. För mer komplett information bör guiden läsas i sin helhet.